Kontakty

Predajca

Názov:IT partner, s.r.o.
IČO:36565521
DIČ:2021895557
IČ DPH:SK2021895557
Mesto:Komárno
PSČ:94505
Adresa:Dunajské nábrežie 12
Telefón:035/7777777
E-mail:info@itpartner.sk
Kontakt:Kristián Kertai

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024