PrevádzkareňIT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
94505 Komárno


: 035/7777777
: info@itpartner.sk

SídloIT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
945 05 Komárno

: 36565521
: 2021895557
: SK2021895557
Okr.súd Nitra,odd.Sro vložka č.:15368/N

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24