Predajca

Názov:IT partner, s.r.o.
IČO:36565521
DIČ:2021895557
IČ DPH:SK2021895557
Mesto:Komárno
PSČ:94505
Adresa:Dunajské nábrežie 12
Telefón:035/7777777
E-mail:info@itpartner.sk
Kontakt:Kristián Kertai
Okr.súd Nitra,odd.Sro vložka č.:15368/N

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24